Wet BIG
(Wet BIG)


In de cursus over de Wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG) leert u wat de Wet BIG inhoudt en wat deze informatie voor u betekent.

Inhoud 
1. Uitleg navigatie 
2. Achtergrondinformatie: Wet BIG, WGBO, WKCZ, KWZ 
3. Doelstelling en hoofdlijnen van de Wet BIG 
4. Voorbehouden en risicovolle handelingen 
5. Bekwaam en bevoegd 
6. Aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid 
7. Burgerlijk recht en strafrecht

De cursus bevat achtergrondinformatie over het tot stand komen en de doelstelling van de Wet BIG.  De voorbehouden handelingen en de termen ‘bevoegd’ en ‘bekwaam’ worden uitgelegd. Daarnaast wordt er besproken wie welke verantwoordelijkheid draagt. Tot slot wordt er kort ingegaan op het burgerlijk recht en het strafrecht. De studietijd voor deze cursus is ongeveer één uur. Aan het einde van deze cursus kunt u de nieuwverworven kennis controleren aan de hand van een toets.